• Sanayideki Yeni Meslekler İçin Nitelikli İş Gücüne İhtiyaç Duyuluyor
    Sanayideki Yeni Meslekler İçin Nitelikli İş Gücüne İhtiyaç Duyuluyor

    Sanayinin dijital dönüşümüne ivme kazandıran Endüstri 4.0’ı gelecek vizyonunun merkezine koyan Askaynak, kaynaklı imalat endüstrisinde nitelikli iş gücünün öneminin giderek arttığına dikkat çekiyor. Global ölçekte endüstri uygulamaları dikkate alındığında 1960-2000 yılları arasında; sevk, idare ve geliştirme gibi özel yetenek gerektirmeyen basit iş gücünün sanayideki istihdamı %90 iken bugün bu payın Endüstri 4.0’ın etkisiyle %60’lara gerilediği görülüyor.