• ÜRETİMDE VE TEKNOLOJİDE MİLLİ OLMAK
    ÜRETİMDE VE TEKNOLOJİDE MİLLİ OLMAK

    Kurtuluş savaşından sonra Atatürk zamanında Türkiye o zamanki zor şartlar altında dahi kendi milli savaş uçağını üretip yabancı ülkelere satabiliyordu. Ancak NATO’ya girişimizle ve Marshall yardımlarının başlamasıyla birlikte 1950’li yıllardan itibaren birçok askeri silah araç ve gereçlerini başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinden almaya başladık.