Özel Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılması Projelerine, 7 milyon...
Halim Utlu

Halim Utlu

Özel Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılması Projelerine, 7 milyon Avroluk hibe...

27 Mart 2019 - 12:14 - Güncelleme: 27 Mart 2019 - 12:21
Reklam

STK, okullar, üniversiteler, odalar, sendikalar, OSB,vakıflar, yerel yönetimler vb yararlanabiliyor...

Okul ve kurumların eğitim ortamlarının bütünleştirme eğitimi kapsamında iyileştirilmesi ve eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması için, tüm aktörlerin katılımını sağlayacak ve farkındalık artırmaya yönelik uygun, yenilikçi çalışmaların yürütülmesinin hedeflendiği, Türkiye ve AB tarafından finanse edilen ve sözleşme makamının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın olduğu, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel  Operasyonel  Programı’nın (İESP SOP)  “Eğitim”  başlığı altında yürütülen Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programının  Ankara tanıtımı, Anadolu Hotel Downtown'da  yapıldı.

STK’lar, okullar, üniversiteler, odalar, sendikalar, OSB'ler, vakıflar yerel yönetimler,kar amacı olmayan kuruluşların yararlanabildiği  hibe programı için, 7 milyon Avroluk bir bütçe ayrıldı.

1.Müsteşar GUTIERREZ-HIDALGO ve Gene Müdür Bilgili konuştu

Projenin bilgilendirme ve eğitim günlerinin sonuncusu, 21-22 Mart 2019 tarihlerinde  Ankara’da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe ERGEZEN ve  Milli Eğitim Bakan Yardımcısı  İbrahim ER'in davetli olmasına rağmen katılmadığı etkinliğe, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı ve 1.Müsteşarı Angel GUTIERREZ-HIDALGO, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Nuray Hatırnaz, aynı Başkanlıkan Sarper Atakul ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genen Müdürlüğü'nden Deniz Gürel katılarak konu ile ilgili bilgi verdi...

Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması amaçlanıyor
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Program Otoritesi Bilgilendirme, Tanıtım ve Teknik Yardım Biriminden edinilen bilgiye göre, hibe programı daha önce 11 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Trabzon bölgelerinde de tanıtıldı.

IPA II altında İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Uygulaması Kapsamında, Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesinin son toplantısının Ankara'da yapıldığı hibe programına yönelik teklif çağrısı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlandı.

Faydalanıcısının; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olduğu hibe programı kapsamında uygulanacak projeleri finanse etmek üzere, 7 milyon Avroluk bir bütçe ayrıldı.Program; özel eğitim ve bütünleştirici eğitim alanlarında, eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasını amaçlıyor.

Özel eğitim kurumları ve öğrencilerin, araç-gereçlerle donatılması sağlanacak

Özellikle, özel eğitim alanında faaliyet gösteren eğitim kurumlarının, fiziksel ortamlarının özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre iyileştirilmesi, gerekli araç-gereçlerle donatılması ve düzenlenmesi; özel eğitim müfredatına ilişkin e-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminde uygulanması tasarlandı.

Öğretmenlerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik, rehberlik ve danışmanlık alanında kapasitelerinin artırılması ve gerekli araç ve metotların hazırlanması ve geliştirilmesi; yeni ve pilot uygulamalar için, yenilikçi ve uygulama tabanlı öğrenme araçlarının hazırlanması ve uygulanması gibi faaliyetleri içerecek şekilde planlanan projelerin, teşvik edilmesi sağlanacak.

STK, okullar, üniversiteler, odalar, sendikalar, OSB, vakıflar, yerel yönetimler vs yararlanabiliyor

“Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” kapsamında; okul ve kurumların eğitim ortamlarının bütünleştirme eğitiminin iyileştirilmesi ve eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması için, tüm aktörlerin katılımını sağlayacak ve farkındalık artırmaya yönelik uygun yenilikçi çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

Eğitim ve öğretim, engellilik, özel eğitim gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK’lar); okullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM), Rehberlik ve Araştırma Merkezleri gibi eğitim ve öğretim kurumları; üniversiteler; Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, eğitim birlikleri, kamu çalışanları sendikaları/ konfederasyonları, işveren sendikaları / konfederasyonları, işçi sendikaları/konfederasyonlar, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar, mesleki dernekler veya vakıflar; yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri vb.) ile AB Finansman Antlaşması 43. maddesinde tanımlanan uluslararası (hükümetler arası) kuruluşlar vb. gibi kar amacı gütmeyen tüzel kişilik sahibi kuruluşlar söz konusu hibeden yararlanabiliyor.

Pojelerin süresi 12 aydan az, 18 aydan fazla olmayacak

7 milyon Avro bütçeli hibe programı çerçevesinde, hibe projeleri için, 75 bin Avro ile 150 bin Avro arasında hibe desteği sağlanacak. Pojelerin süresi 12 aydan az, 18 aydan fazla olmayacak. 11 Mart - 22 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen bilgilendirme günlerinde, hibe programının amacı ve kapsamı ile başvuru için uygunluk kriterlerinin neler olduğu belli oldu.. Bilgilendirme gününün ertesi gününde de, proje başvurusu yapmak için uygun olan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, potansiyel başvuru sahibi olarak proje yazma sürecinde ihtiyaç duydukları eğitim hizmeti sağlandı. Son başvuru tarihinin de,15 Nisan 2019 olduğu ifade ediliyor..

Daha geniş bilgi, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI'ndan (Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No: 4 Çankaya, Ankara ▪www.ikg.gov.tr ▪ [email protected] ▪ Tel:+90 312 440 9902 ▪ Faks: +90 312 212 1148 ) alınabiliyor...

 

Bu yazı 727 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar